Over de Harmonie

St. Antonius Lepelstraat

[div class=”blok”]Over de harmonie

Vroeger

Fanfare St. Antonius Lepelstraat is opgericht op 30 juli 1925. Het initiatief werd genomen door de ondernemende postbeambte P. Schouten, die ruim 40 jaar secretaris van de vereniging is geweest en die in die periode met grote zorgvuldigheid de notulenboeken heeft volgeschreven met het wel en wee van het gezelschap. In 1969 is hij overleden op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Hij had eerder twee vergeefse pogingen gedaan om het muziekleven in Lepelstraat nieuw leven in te blazen. Waarom dat niet zo direct lukte is niet bekend.

Tegenwoordig

Deze dagen is onze vereniging een harmonie. We bestaan uit een gezellige groep van circa 50 personen in een harmonieorkest en een leerlingenorkest. We repeteren in het gemeenschapshuis (’t Patronaat in de volksmond) in het altijd gezellige Lepelstraat.

De sfeer is altijd goed, het is elke repetitie leuk en lachen geblazen! Maar natuurlijk zijn we ook druk bezig met oefenen voor ons repertoire. On repertoire bestaat uit marsen, klassieke stukken, musicalmedley’s, jazz, popstukken, volksliederen en meezingers. Bekende componisten bij ons zijn onder andere Jacob de Haan en James Swearingen. Soms spelen we een eigengemaakt arrangement. Ons volledige repertoire vindt u hier.

Blokfluiters

De harmonie heeft een goede verstandhouding met de lokale basisschool “De Wegwijzer”. Daardoor worden er per schooljaar wervingsacties gehouden om enthousiast leerlingen, blokfluitles te geven. De achterliggende gedachte is dat deze blokfluiters zo enthousiast voor de muziek worden dat ze na een bepaalde tijd een ander blaasinstrument gaan bespelen. Natuurlijk is onze hoop dat deze kinderen later doorstromen naar het leerlingenorkest van de harmonie.

Leerlingenorkest

Zoals hierboven vermeld hopen we dat de kinderen van hun lessen zoveel hebben geleerd dat ze in het leerlingenorkest hun plaatsje vinden. Zoals ieder muzikant kan beamen is samen spelen “kicken”!

Na het veroveren van een plaats in het leerlingenorkest, kan de volgende stap het groot orkest worden.

Saxofobie

In vroegere dagen ontstond er een koperensemble in de harmonie. Helaas, door verdrietige omstandigheden, is dit koperensemble op een eind geraakt. Om nu toch de functies van het koperensemble een vervolg te geven, is er spontaan in de saxofoongroep een kwartet ontstaan.

Dit kwartet sierde onder andere de 4 mei-herdenking muzikaal op. Dit ging zo leuk lopen, dat het kwartet al snel uitbreidde tot een kwintet. Nu is deze groep niet meer te vangen onder een ’tet’-naam, maar noemen ze zich saxofoonensemble “Saxofobie”.

Het ensemble heeft ook een website: http://members.home.nl/saxofobie/.

[/div]

[div class=”blok”]Algemene gegevens

Locatie en correspondentieadres

[wp_geo_map]Wij repeteren elke woensdag in het gemeenschapshuis van ons thuisdorp:

Gemeenschapshuis St. Antonius
Kerkstraat 84
4664 BS Lepelstraat

Het correspondentieadres van onze vereniging is:

Harmonie St. Antonius
Burgemeester Catshoeklaan 18
4681 RJ Nieuw-Vossemeer

Repetitietijden

Onze repetities vinden plaats op woensdagavond. Het leerlingenorkest begint om 7 uur tot half acht en het groot orkest begint om kwart voor acht en eindigt om half 10. Tussen het stoppen van het leerlingenorkest en het beginnen van het groot orkest is er dus pauze. Waar nodig zijn er sectierepetities.

Rekeningnummer contributie/donateurs

Voor contributie voor lidmaatschap van onze harmonie of het doneren van geld na het vragen en invullen van een donateurskaart, kunt u geld op het volgende rekeningnummer storten:

55.47.78.599

[/div]

[div class=”blok”]Een repetitie

Wilt u weten hoe een repetitie eraan toe gaat? Nou, het begint ongeveer zo: u komt binnen. U begroet iedereen en legt uw instrument weg. U kunt even blijven luisteren naar het leerlingen orkest, zachtjes praten met de anderen of alles klaar gaan maken. Om 7 uur begint het leerlingenorkest te spelen. Dat duurt een meestal 30 à 40 minuten. Er volgt een kleine pauze van waarbij anderen langzaamaan binnen kunnen komen. Daarna gaat het grote orkest spelen: van kwart voor acht tot half 10, soms kwart voor 10. (kinderen kunnen natuurlijk wat eerder weg)

’t Is kwart voor acht, tijd voor het grote orkest! We beginnen – als ze er zijn – met mededelingen. Deze worden gelezen door voorzitter Willem van Duijn. Ze kunnen gaan over opkomende concerten, nieuwe muziekstukken, nieuwe leden of als iemand geslaagd is voor zijn/haar examen.

Daarna is het tijd voor muziek! We beginnen meestal, om de vingers en armen los te maken, met een marsje. Een mars zoals de “Rotterdamse Vlag” of de “William Blueheart March” kunt u beter vooraan in uw map doen!

Daarna misschien nog een marsje, en dan beginnen we met andere stukken. Als we binnenkort op een concert moeten spelen, spelen we nummers uit het programma. Iedereen doet zijn best op de stukken. Als er iets niet lukt, stopt de dirigent en geeft hij aan wat er fout ging. We bekijken het goed en proberen het gewoon nog eens. Gaat het deze keer goed, dan gaan we gezellig verder.

Als we geen opkomende concerten hebben, spelen we stukken die wat extra aandacht nodig hebben, meestal de wat grotere stukken zoals “Mamma Mia”, “Grease” of “Let me Entertain You”.

Om half 10 of kwart voor 10 moeten we weer stoppen. U kunt rustig uw instrument opruimen en na misschien nog wat bijkletsen, kunt u weer naar huis. Tot de volgende keer!

[/div]

[div class=”blok”]Bestuur, muziekcommissie, dirigentes, etc.

 • Willem van Duijn:
  Voorzitter
 • Harry Schreurs:
  Secretaris, lid muziekcommissie
 • Nel Clarijs:
  Penningmeester
 • Ankie Karremans:
  Bestuurslid
 • Jolanda Suykerbuyk:
  Muziekcommissie, bestuurslid, Medewerker “Toontje”
 • Jolanda Ligtenberg:
  Medewerker “Toontje”
 • Jolanda Stroo:
  Medewerker “Toontje”
 • Jenny Verhoeven:
  Dirigente, muziekcommissie
 • Elles Matthijsen:
  Muziekcommissie

[/div]

[div class=”blok”]“Toontje”

Onze harmonie heeft ook een heus clubblad geheten het “Toontje”. Dit blad verschijnt ieder kwartaal met de nauwkeurigheid van een spoorboekje. De geestelijke moeder van dit “Toontje” was Margriet van Eekelen. Zij zorgde voor een leuk en leesbaar clubblad en waar iedereen aan het eind van de drie maanden weer naar uitkijkt.

Zoals op de foto te zien is, heeft Margriet nog geen enkel kwartaal van het Toontje gemist! En daarom dragen wij allemaal Margriet op handen; muzikaal, redactioneel en persoonlijk.

Na tien jaargangen (dus maar liefst 40 Toontjes) heeft ze het stokje overgedragen aan ons “tri-Jo”: Jolanda Suykerbuyk, Jolanda Ligtenberg en Jolanda Stroo.

Pas op met uw gedrag, want iedere misstap wordt verwoord in de “Wist-u-datjes”! Een ieder van de harmonie wordt geacht op gezette tijden kopie in te leveren voor het Toontje. Interviews van onze leden zijn ook regelmatig te vinden in het Toontje. Donateurs en niet-leden van de harmonie kunnen de laatste jaargang van het Toontje online bekijken op de “Toontjes”-pagina.

[/div]